Conferința Națională Eficacitate și Eficiență în Transporturi Conferința Națională Eficacitate și Eficiență în Transporturi Conferința Națională Eficacitate și Eficiență în Transporturi Conferința Națională Eficacitate și Eficiență în Transporturi

Eficacitatea și eficiența se detașează dintre indicatorii sintetici relevanți ai performanțelor unui sistem complex. În cazul sistemelor de transport, prin conexiunile cu mediul natural și antropic, prin nivelurile de raportare(expediție, companie, mod de transport, ansamblul modurilor și tehnologiilor) prin aspectele sociale, economice și ambientale pe care trebuie să le releve, eficacitatea și eficiența prezintă specificități pentru a căror evidențiere se impun competențe pluridisciplinare. Raportările la eficacitate, eficiență tehnică, financiară și economică constituie argumentele hotărâtoare pentru prioritățile de alocare pe diferite orizonturi de timp a resurselor financiare limitate.

Comunicările și discuțiile pentru care conferința va oferi cadrul, sperăm să aducă un plus de cunoaștere necesare clarificării și în final, opinii convergente ale inginerilor, economiștilor, sociologilor, geografilor, statisticienilor, biologilor, dezvoltatorilor prin care să obținem receptivitatea decidenților politici pentru creșterea eficacității și eficienței proiectelor investiționale de modernizare și dezvoltare a sistemului de transport.

 

Desfașurarea lucrărilor

16 noiembrie 2017, Biblioteca Centrală a Universității Politehnica din București, Spl. Independenței 313, București.

 

Organizatori

 

Universitatea Politehnica din București

Academia de Ştiinţe Tehnice din România

 

Comitetul de organizare

 

Președinte

Prof. ec. dr. ing. Eugen ROȘCA

 

Membri

 

Ș.l. dr. ing. Mircea ROȘCA     

Ș.l. dr. ing. Ștefan BURCIU

Ș.l. dr. ing. Florin RUSCĂ 

Ș.l. dr. ing. Relly PETRESCU

Ș.l. dr. ing. Cristina OPREA 

Ș.l. dr. ing. Anamaria ILIE

As. dr. ing. Sergiu OLTEANU

As. drd. ing. Emma POPA

 

 

 

 

 

 

Thursday the 5th. Conferinta EFFECT 2016 - Joomla Templates