Conferința Națională Eficacitate și Eficiență în Transporturi Conferința Națională Eficacitate și Eficiență în Transporturi Conferința Națională Eficacitate și Eficiență în Transporturi Conferința Națională Eficacitate și Eficiență în Transporturi

Eficacitatea și eficiența funcțiunilor sistemului de transport (infrastructuri, mijloace, tehnologii)

 • Criterii și indicatori pentru eficacitate și eficiență (listă de indicatori versus indicatori sintetici)
 • Soluții tehnice și tehnologice pentru creșterea eficacității și eficienței
 • Evaluări ale soluțiilor prin raportare la exigențele mobilității/transportului durabil (consumuri energetice, efecte externe negative, monetizări costuri hedonice, justiție socială și drept fundamental la mobilitate, ecosisteme și diversitate,...)
 • Gestiunea și optimizarea folosirii potențialului infrastructurilor de trafic (cu preocupare pentru creșterea eficienței energetice a transporturilor)
 • Gestiunea parcului și a circulației –sisteme de urmărire în timp real (cu efecte în reducerea congestiei, minimizarea efectelor externe negative, reducerea consumurilor energetice, creșterea securității transporturilor)
 • Dificultăți și vulnerabilități în stabilitatea funcțiunilor și performanțelor sistemului de transport


Aspecte particulare ale calculelor economice pentru rețelele de trafic și sistemele de transport

 • Fluxuri, rețele și modele proprii transporturilor și comunicațiilor( specificități ale calculelor economice)
 • Analiza Cost-Beneficiu în cazul concurenței intermodale și intramodale
 • Integrarea riscului și incertitudinii în calculele economice

 

Evaluarea, finanțarea și programarea investițiilor

 • Fundamentarea proiectelor de investiții în infrastructuri de trafic (analize cost-beneficiu, cost-eficacitate, cost-utilitate,...).
 • Analiza în cadrul unui echilibru general al investițiilor publice
 • Modele și metode de optimizare a programelor de investiții în transporturi. Evaluări multicriteriale.
 • Estimarea efectelor structurante ale unei infrastructuri de trafic și ale unui serviciu de transport(în stabilirea reședințelor, localizarea activităților, în dezvoltarea economico-socială; convertirea ,,accesibilității’’ în ,,atractivitate’’; rețeaua favorabilă transportului colectiv, atractivitatea teritorială și infrastructurile logistice)
 • Argumente în sprijinul deciziei publice (echitate, eficacitate, acceptabilitate în localizarea echipamentelor de interes comun, în realizarea marilor infrastructuri de transport, ...)

 

Tarifarea transporturilor

 • Analize critice ale doctrinelor existente în Europa
 • Modele pentru tarifări eficace în transporturile publice feroviare, fluviale, rutiere. Obstacole în calea tarifării eficace
 • Tarifarea folosirii infrastructurilor și politici de transport

 

Asigurarea nevoilor de mobilitate urbană în condițiile restricțiilor multiple

 • Nevoile de mobilitate urbană și anticiparea unui urbanism durabil(dinamici spațiale și dezvoltare urbană cu mobilități coerente, modele de autoorganizare a structurilor urbane și a ofertelor de mobilitate, orașul orientat către calea ferată și intermodalitate, modele multiagent și multiscalare pentru simularea mobilității urbane,...)
 • Evaluări ale sustenabilității dinamicilor urbane (consumuri energetice ale orașului, utilizare teren, sustenabilitate ambientală, indicatori sintetici-amprentă carbon, semnătură energetică,...)
 • Performanțele transportului public (funcțiuni și indicatori de performanță – de eficacitate, de calitate a serviciului, de eficiență productivă și comercială; misiuni relevante – socială, reducere congestie, protecție mediu, favorizare amenajare urbană)
 • Inegalități socio-economice în politicile de mobilitate urbană (acțiuni pentru limitare)
 • Gestiunea finanțării transportului public.

 

 

Thursday the 5th. Conferinta EFFECT 2016 - Joomla Templates